Logo

AKRA Kombi

Nawożenie podstawowe
ZADZWOŃ I ZAMÓW
WYŚLIJ ZAPYTANIE
AKRA Kombi

AKRA Kombi to bezazotowy środek poprawiający właściwości gleby. W jego skład wchodzi 16 podstawowych komponentów zawierających liczne makro- i mikroelementy, istotne dla prawidłowej fozjologii roślin.

AKRA Kombi stosuje się jako nawóz podstawowy od stycznie do grudnia. Granulowana postać pozwala rozprowadzać AKRA Kombi każdym rozsiewaczem do nawozów.

 

Zalety

AKRA Kombi poprawia witalność roślin.

Dzięki lepiej rozwiniętym ścianom komórkowym, możliwe staje się znaczne ograniczenie ilość stosowanych fungicydów i regulatorów wzrostu. Na obszarach narażonych na suszę, AKRA Kombi pomaga roślinom w przezwyciężeniu okresowego stresu suszowego, poprzez wspomaganie rozwoju systemu korzeniowego oraz zrównoważone zasilanie roślin substancjami odżywczymi.

 

Dzięki temu AKRA Kombi umożliwia znaczne obniżenie kosztów.

 • udostępnia uwstecznione substancje odżywcze i magazynje je w postaci dostępnej dla roślin
 • równomierne i długotrwałe działanie
 • buforowanie kawasów (zastępuje wapnowanie zachowawcze)
 • zapobieganie wypłukiwaniu rozpuszczalnych składników pokarmowych
 • wspomaga namnażanie bakterii wiążących azot
 • wspomaga pożyteczne organizmy glebowe
 • nie zawiera substancji łatwo ulatniających się i łatwo rozpuszczalnych, które mogłyby ulec stratom gazowym
AKRA Kombi Pozytywne efekty wieloletniego stosowania AKRA Kombi

 

Działanie

AKRA Kombi mobilizuje składniki odżywcze zawarte w glebie (np. P, K, mikroelementy), oraz utrzymuje ważne główne i śladowe składniki pokarmowe w postaci przyswajalnej dla roślin.

Dzięki dużej zawartości kwasu krzemowego (SiO2) AKRA Kombi wzmacnia tkankę roślinną. Ponadto AKRA Kombi poprawia strukturę gleby i wspomaga organizmy glebowe.

Niskia zawartość fosforu i potasu w AKRA Kombi, powoduje powstanie ujemego gradientu stężeń składników pokarmowych, co z kolei inicjuje reakcje uwalniania pierwiastków pokarmowych z form niedostępnych/uwstecznionych.

Podstawowe działanie - na roślinę:
 • zwiększona odporność na choroby i szkodniki - mniejsze nakłady na środki ochrony roślin
 • zwiększona wytrzymałość mechaniczna roślin - mniejsza podatność na wyleganie
 • rozbudowa systemu korzeniowego - lepsza tolerancja na stres suszowy
 • mniejsze zapotrzebowanie na wodę 
 • uczestniczy w metaboliźmie węglowodanów oraz metaboliźmie energetycznym 
Oddziaływanie wtórne - na glebę:
 • zwiększenie mobilizacji fosforu glebowego
 • na glebach lekkich: zwiększenie pojemności wodnej
 • na glebach ciężkich: zwiększenie pojemności powietrznej
Akra Kombi działanie

 

Termin stosowania

Termin stosowania

Całorocznie, nie przyorywać

Oziminy

Wysiew przed startem wegetacji wiosennej

 

Dawkowanie (na ha)

ZBOŻA 200 - 300 kg AKRA Kombi, azot według potrzeb
SOJA I GROCH 250 kg AKRA Kombi
KUKURYDZA 250 – 350 kg AKRA Kombi, azot według potrzeb
SŁONECZNIK 250 kg AKRA Kombi, azot według potrzeb
RZEPAK 250 – 300 kg AKRA Kombi, azot + siarka według potrzeb
BURAK CUKROWY 300 – 350 kg AKRA Kombi, azot według potrzeb
ZIEMNIAK 300 – 350 kg AKRA Kombi, azot według potrzeb
UŻYTKI ZIELONE 250 kg AKRA Kombi, azot według potrzeb
WINNICE 400 kg AKRA Kombi (na 2 lata)
SADOWNICTWO 500 kg AKRA Kombi (na 2 lata)
DYNIA 350 kg AKRA Kombi, azot według potrzeb
CHMIEL 500 kg AKRA Kombi, azot według potrzeb
WARZYWA 250 – 500 kg AKRA Kombi, azot według potrzeb

 

Rozsiew

Ustawienie siewnika – gęstość nasypowa AKRA Kombi: 1 litr = 1,2 kg

AKRA Kombi

 

Opakowanie

 • luzem
 • 1000 kg Big Bag
 • 500 kg Big Bag
 • 50 kg w workach