Logo

Pozytywne skutki zastosowań AKRA

AKRA zwiększa żywotność roślinności.

Ściany komórkowe są lepiej rozwinięte, dzięki czemu wyraźnie ograniczone zostają potrzebne ilości fungicydów i regulatorów wzrostu, nawet do ich całkowitej eliminacji.

AKRA w porównaniu

AKRA w porównaniu

fotografia: 03.06.15

AKRA w porównaniu

fotografia: 16.03.15

AKRA Kombi w porównaniu

Pozytywne skutki wieloletniego stosowania AKRA Kombi. Poprawia się żywotność roślin, a ściany komórkowe rozwijają się lepiej.

Dzięki temu AKRA Kombi umożliwia znaczne oszczędności.

AKRA w porównaniu

AKRA DGC-Mix w porównaniu

AKRA DGC-Mix to specjalnie zbalansowany nawóz wapniowy, mieszany indywidualnie, na podstawie wyników badań gleby. Po prawej widoczne jest pole, nawożone AKRA DGC-Mix.

AKRA w porównaniu

AKRA bakterie azotowe „Azotobacter” w porównaniu

Azotobacter to swobodnie żyjące bakterie azotowe, odżywiane przez rośliny wyłącznie przy niedoborach azotu. Wiązanie azotu jest szczególnie efektywne w uprawach szerokolistnych, jak np. kukurydza, burak cukrowy, ziemniaki, rzepak i słonecznik.

AKRA w porównaniu

Na ilustracji widać okno opryskowe bez bakterii azotowych AKRA Azotobacter.

AKRA bakterie azotowe „AZO+” w porównaniu

Zastosowanie AKRA AZO+ bakterie azotowe wspomaga rozrost korzeni roślin. Zwiększa to udział substancji organicznych w glebie.

Pozwala to zaoszczędzić od 40 do 80% standardowych nawozów azotowych

AKRA w porównaniu

Na ilustracji widać wspomagany rozrost roślin z AKRA AZO+.

Nawożenie, które się opłaca

Produkty AKRA pozwalają zwiększyć plon również w uprawie ziemniaków.

AKRA w porównaniu

Doskonałe wykształcenie korzeni

W przypadku kukurydzy z zastosowaniem AKRA Kombi w porównaniu do standardowego nawożenia. Ten efekt można osiągnąć poprzez wyważone odżywianie z zastosowaniem AKRA Kombi. Jest to podstawą wszystkich istotnych współczynników zysku – takich jak zwiększone przyswajanie substancji odżywczych i wody, co przekłada się na wydajność i jednolitość w rozwoju upraw.

Wielokrotnie wykazano, że plony zwiększają się o ponad 10%.

AKRA w porównaniu

Dystans pozwala zyskać perspektywę!

W pobliżu Kotliny Reienwaldzkiej (Niemcy) heterogeniczne pole uprawne podzielono na pół. Na jednej połowie zastosowano AKRA, na drugiej standardowe nawożenie.

Już w zwykłym świetle, na zdjęciach lotniczych, wyraźnie widać różnicę. Jeszcze bardziej wyraziste różnice stają się po naświetleniu światłem podczerwonym: Na obrazie bliskiej podczerwieni doskonale widoczne są wyraźnie słabsze refleksy na połowie nie poddanej obróbce, podczas gdy na powierzchni, na której po raz pierwszy zastosowano AKRA refleksy są generalnie silniejsze.

W innych lokalizacjach, przy stałym stosowaniu AKRA udało się w znacznym stopniu wyrównać różnice wzrostu, silnie związane z glebą, dzięki czemu uzyskano równomierny plon na całej powierzchni.

AKRA w porównaniu

Wyniki „Nuthequelle”

Zdjęcia lotnicze pól ziemniaków

Strona lewa światło podczerwone - intensywny kolor czerwony = asymilujące, zdrowe rośliny

Strona prawa światło dzienne - wyraźna heterogeniczność w standardowo nawożonej dolnej części w opozycji do równego stanu w części górnej, nawożonej AKRA.

AKRA w porównaniu