Logo

Certyfikowane produkty i proces produkcyjnyProcesy produkcyjne w firmie Karner Düngerproduktion GmbH – jak i produkty AKRA - są certyfikowane zgodnie z

ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r.

 

„W rolnictwie ekologicznym, wykluczającym stosowanie łatwo rozpuszczalnych nawozów konwencjonalnych, co do zasady muszą zostać podjęte wszelkie środki przyczyniające się do zwiększania żyzności gleby.

W celu zapewnienia roślinom odpowiedniego zaopatrzenia w składniki pokarmowe należy wykorzystać wszystkie środki dostępne w cyklu gospodarczym. Jeśli mimo to wystąpią niedobory składników odżywczych, dopuszcza się stosowanie różnych nawozów i środków poprawiających właściwości gleby.”

 

 

   Wszystkie produkty AKRA są wpisane na listę środków do produkcji ekologicznej Instytutu Badawczego Rolnictwa Ekologicznego FiBL.   

Produkty oraz procesy produkcyjne firmy Karner Düngerproduktion GmbH podlegają corocznemu audytowi w ramach kontynuacji certyfikacji.

AKRA Kombi

- Certfikat Easy-Cert Austria potwierdzający zgodność produktu

z Rozporządzeniem (UE) Nr. 2018/848

Akra Start certyfikat EKO

- Certfikat Easy-Cert Austria potwierdzający zgodność produktu

z Rozporządzeniem (UE) Nr. 2018/848

Akra Magnesia

- Certfikat Easy-Cert Austria potwierdzający zgodność produktu

z Rozporządzeniem (UE) Nr. 2018/848

Akra Magnesia +S

- Certfikat Easy-Cert Austria potwierdzający zgodność produktu

z Rozporządzeniem (UE) Nr. 2018/848

AKRA DGC

- Certfikat Easy-Cert Austria potwierdzający zgodność produktu

z Rozporządzeniem (UE) Nr. 2018/848

AKRA Blatt

- Certfikat Easy-Cert Austria potwierdzający zgodność produktu

z Rozporządzeniem (UE) Nr. 2018/848

AKRA +9 certyfikat EKO

- Certfikat Easy-Cert Austria potwierdzający zgodność produktu

z Rozporządzeniem (UE) Nr. 2018/848

AKRA MSB

- Certfikat Easy-Cert Austria potwierdzający zgodność produktu

z Rozporządzeniem (UE) Nr. 2018/848 

AKRA MSB certyfikat EKO

- Certfikat Easy-Cert Austria potwierdzający zgodność produktu

z Rozporządzeniem (UE) Nr. 2018/848

AKRA N-Bakterien certyfikat EKO
AKRA AZO+

- Certfikat Easy-Cert Austria potwierdzający zgodność produktu

z Rozporządzeniem (UE) Nr. 2018/848

AKRA AZO+ certyfikat EKO
AKRA Saat

- Certfikat Easy-Cert Austria potwierdzający zgodność produktu

z Rozporządzeniem (UE) Nr. 2018/848

AKRA AZO+ certyfikat EKO
AKRA Sulpur+

- Certfikat Easy-Cert Austria potwierdzający zgodność produktu

z Rozporządzeniem (UE) Nr. 2018/848

AKRA Sulpur+ certyfikat EKO
AKRA Stroh R. +P +K

- Certfikat Easy-Cert Austria potwierdzający zgodność produktu

z Rozporządzeniem (UE) Nr. 2018/848

AKRA Stroh R. +P+K certzfikat EKO
AKRA WD

- Certfikat Easy-Cert Austria potwierdzający zgodność produktu

z Rozporządzeniem (UE) Nr. 2018/848

AKRA WD certzfikat EKO
AKRA Flüssigdünger

- Certfikat Easy-Cert Austria potwierdzający zgodność produktu

z Rozporządzeniem (UE) Nr. 2018/848

AKRA Flüssigdünger certyfikat EKO
AKRA SAAT POWER

- Certfikat Easy-Cert Austria potwierdzający zgodność produktu

z Rozporządzeniem (UE) Nr. 2018/848

AKRA Saat Power certyfikat EKO