Logo

Badania gleby i wyniki zbiorów...

W tym miejscu zamieszczamy różne badania i wyniki pomiarów, związane z zastosowaniem nawozów AKRA.

Kukurydza - Eksperyment 2015

Wyniki do pobrania (w języku niemieckim) Badania gleby i wyniki zbiorów

Kukurydza - Eksperyment 2015

Wyniki do pobrania (w języku niemieckim) Badania gleby i wyniki zbiorów

Kukurydza, próba Bückwitz 2012-2013

Wyniki do pobrania (w języku niemieckim) Badania gleby i wyniki zbiorów

Pszenica ozima, próba Roßleben 2013

Wyniki do pobrania (w języku niemieckim) Badania gleby i wyniki zbiorów

Bakterie fosforowe: Zmiana frakcji dostępnej dla roślin (2013)

AKRA StrohR, dzięki zastosowaniu bakterii fosforowych (Megaterium phosphoricum), zyskał dodatkową wartość i zmienił nazwę na AKRA Stroh R. +P. Badania wykazały znaczny wzrost ilości dostępnego fosforu. W ten sposób uzyskaliśmy doskonałe uzupełnienie naszego nawozu podstawowego AKRA Kombi. AKRA Kombi potrafi ten krótkotrwale dostępny fosfor organiczny ochronić przed starzeniem i zestaleniem do następnego okresu wzrostowego, a tym samym zachować go w postaci dostępnej dla roślin.

Wyniki do pobrania (w języku niemieckim) Badania gleby i wyniki zbiorów

Rozwój plonów pszenicy ozimej i rzepaku (2009)

  • Zmierzono rozwój plonów w gospodarstwie 400 ha w Brandenburgii.
  • Przez 2 lata stosowano system nawożenia AKRA.

Wyraźny sukces

W dużym gospodarstwie rolnym w Brandenburgii rozpoczęto w sezonie 2007/2008 stosowanie systemu nawożenia AKRA dla wszystkich upraw. Uzyskane nadwyżki plonów poszczególnych płodów mówią same za siebie.

Jeszcze wyraźniej widać te różnice w porównaniu z wynikami uzyskanymi w obrębie powiatu:

Do roku 2007 poziom plonów w gospodarstwie plasował się mniej więcej w średniej powiatu. Po zastosowaniu systemu nawożenia AKRA jesienią 2007 odnotowano znaczne nadwyżki plonów w porównaniu ze średnią powiatu. Nadwyżki te dotyczą wszystkich płodów rolnych. Dostępne są wyniki dla innych płodów.

Raport do pobrania (w języku niemieckim) Badania gleby i wyniki zbiorów

Próba na uniwersytecie w Rostocku (2006)

Badanie skuteczności systemu nawożenia AKRA

PD Dr. habil. Bettina Eichler-Löbermann

Uniwersytet Rostock - Instytut wykorzystania gruntów

  AKRA konwencjonalne
Plon [dt/ha] 88,2 90,1
Koszty łączne 351,76 € 446,27 €
Przychód (12 €/dt) 1 058,40 € 1 081,20 €
Przychód – koszty 706,64 € 634,93 €
Badania gleby i wyniki zbiorów

Mniej azotanu dzięki granulatowi AKRA Kombi (1996)

Na głębokości od 0 do 90 cm

Z działalności eksperymentalnej szkół rolniczych Styrii; Gleisdorf, luty 1996 Producent: Karner AKRA Düngerproduktion - Austria

Badania gleby i wyniki zbiorów