Logo

AKRA Siliermittel

Optymalizacja zakiszania

Zakiszacz AKRA Siliermittel jest naturalnym środkiem pomocniczym do zakiszania i wzogacania pasz wytwarzanych z traw lub kukurydzy.

Preparat jest produkowany w oparciu o naturalne procesy, na bazie wyselekcjonowanej melasy z cukru trzcinowego oraz wysoce aktywnych szczepów bakterii kwasu mlekowego. 

Podczas fermentacji powstają kwasy fermentacyjne, takie jak kwas octowy, mlekowy i propionowy. Dodatek AKRA Siliermittel korzystnie wpływa na proporcje kwasów zawartych w paszy, podnosząc jej jakość – bez konieczności stosowania domieszek chemicznych.

Przyspieszony przebieg fermentacji i szybkie obniżenie pH, pozwalają ograniczyć nieprawidłową fermentację i wypływ soku fermentacyjnego.

 

Zalety

  • lepsza jakość paszy
  • wyższa wydajność tuczu i wydajność mleczna zwierząt
  • lepsze pobieranie paszy
  • lepsza strawność
  • poprawa stabilności tlenowej
  • stabilny przebieg fermentacji
  • optymalne proporcje kwasów fermentacyjnych
AKRA Siliermittel Kiszonka przetworzona

 

Zastosowanie

Zakiszacz AKRA Siliermittel może być stosowany do zakiszania traw, roślin strączkowych, całych roślin zbożowych, kukurydzy kiszonkowej i rozdrobnionych kolb kukurydzy, zmiażdzonego ziarna zbóż.

 

Dawkowanie

Bezpośrednia aplikacja na zakiszany materiał

  • Kiszonka zielona i kukurydziana: 0,25 litra AKRA Siliermittel + 2 litry wody na tonę
  • CCM* i LKS**: 0,5 litra AKRA Siliermittel + 2 litry wody na tonę

 Zwiększenie dawki zakiszacza AKRA Siliermittel poprawia proces fermentacji trudno zakiszających się pasz. UWAGA: środki przyspieszające zakiszanie nie kompensują niskiej jakości zakiszanego materiału lub błędów technicznych popełnionych podczas zakiszania.

 

 

* CCM - Corn-Cob-Mix - metoda zbioru kukurydzy polegająca na zbiorze wilgotnych kolb, króte są pozbawiane liści okrywowych i rozdrabniane.

** LKS - Lisch-Kolben-Schrot - kolby kukurydzy są rozdrabniane razem z liśćmi okrywowymi