Logo

AKRA Magnesia

Nawożenie wapnem magnezowym - wapno dolomitowe

Zastosowanie AKRA Magnesia jest wskazane na niemal wszystkich stanowiskach. Wyjątek stanowią gleby ciężkie, wykazujące dużą zawartość magnezu, na takich stanowiskach zalecamy zastosowanie AKRA DGC o niższej zawartości tego pierwiastka.

Magnez jest nie tylko centralnym atomem chlorofilu - wraz z wapnem ma również silny wpływ na pobieranie innych składników pokarmowych. Wyjaśnia to powód, dla którego różne dostępne na rynku nawozy specjalistyczne jak i konwencjonalne, nie przynoszą spodziewanych efektów. 

Dzieje się tak dlatego, że pobranie i przetwarzanie wielu substancji pokarmowych – w postaci jonowej, jako kationy (+) i aniony (-) – ich transport do poszczególnych części rośliny oraz wykorzystanie do syntezy innych ziązków, zależy od dostępności odpowiedniej ilość magnezu.

Rozsiewanie AKRA Magnesia zastępuje wapnowanie.

 

Zalety i działanie

Optymalne proporcje między magnezem i wapnem zawartym w AKRA Magnesia zapobiegają wystąpieniu „szoku wapniowego”. Nie dochodzi do zakłócenia żadnej z faz rozwojowych rośliny.

 • rozpuszczalny przez kwasy glebowe i kwasy strefy korzeniowej
 • nie ulega wypłukiwaniu
 • forma węglanowa gwarantuje brak strat
 • równomierne działanie
 • nie powoduje poparzeń roślin
 • wspomaga organizmy glebowe
 • sprzyja wzrostowi koniczyny i traw 
 • ogranicza wzrost szczawiu, jaskrów itp.
 • zastępuje wapnowanie zachowawcze
 • stałe uwalnianie substancji pokarmowych 

 

Zastosowanie

 • Wysiew na polu przed uprawą, bezpośrednio na ściernisko, zaoraną glebę albo na glebę jeszcze nieprzygotowaną pod wysiew.
 • Istnieje również możliwość rozsiewu AKRA Magnesia w rosnącej uprawie (np. krzewienie).

 

Skład

WĘGLAN MAGNEZU 44%
WĘGLAN WAPNIA 55%
MIKROELEMENTY 1%
AKRA Magnesia

 

Dawkowanie

800 – 1200 kg/ha 3 – 4 lata

AKRA Magnesia powinna być wysiewana co 3 - 4 lata.

 

Na glebach ciężkich konieczne jest dobre wymieszanie nawozu z podłożem, związane jest to z utrudnionym przemieszczaniem się pierwiastków w głąb profilu na tego typu stanowiskach. Na glebach lekkich, piaszczystych przenikanie pierwiastków odbywa się wraz z przesiąkaniem wód opadowych. Ponieważ AKRA Magnesia nie jest zagrożona wypłukiwaniem, dawkowanie pozostaje dla obydwóch typów gleb takie samo.

 

Wysiew

Ustawienie siewnika dla AKRA Magnesia:

 • postać zwilżona: 1 litr = 1,2 – 1,3 kg
 • postać sucha: 1 litr = 1,6 – 1,7 kg

 

Opakowanie

 • luem
 • 1000 kg Big Bag